rehabilitacja domowa warszawa promocja

660 350 359

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pacjentów/klientów Aktywnej Kliniki obowiązuje poniższy regulamin. Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z usług Aktywnej Kliniki i strony internetowej pod adresem www.aktywnaklinika.pl.

 1. Z usług Aktywnej Kliniki może korzystać każda osoba nazywana Klientem/Pacjentem, która ukończyła 18 (osiemnaście) lat. Osoby nieletnie uprawnione są do korzystania z usług za pisemną zgodą, lub w obecności opiekunów prawnych.
 2. Przez usługę Aktywnej Kliniki należy rozumieć usługę fizjoterapeutyczną świadczoną w domu pacjenta lub innym wskazanym i uzgodnionym wcześniej miejscu.
 3. Rezerwacja wizyty odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kliniki tj. od godziny 9:00 do 21:00. Termin wizyty należy umówić drogą telefoniczną pod numerem +48 660 350 359.
 4. Wejście na stronę internetową www.aktywnaklinika.pl, złożenie zamówienia drogą telefoniczną i korzystanie z usług Aktywnej Kliniki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Ceny oraz metody płatności za usługi Aktywnej Kliniki zawarte są w serwisie internetowym pod adresem www.aktywnaklinika.pl, w zakładce Cennik.
 6. Pacjent/klient ma prawo do rezygnacji z usługi Aktywnej Kliniki przez 14 (czternaście) dni roboczych, bez podania przyczyny, na podstawie informacji przekazanej w formie rozmowy telefonicznej, pod numerem telefonu Aktywnej Kliniki +48 660 350 359. Po upływie 14 (czternastu) dni roboczych od zakupienia usług, środki za usługi nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku rezygnacji z usług Aktyna Klinika gwarantuje zwrot środków za zakupione usługi w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych, w formie przelewu bankowego na wskazane przez pacjenta/klienta konto bankowe.
 8. Przy zwrocie środków za zakupiony pakiet wizyt, zrealizowane wizyty będę liczone bez uwzględnienia zniżki po cenie pojedynczej wizyty według cennika.
 9. W przypadku rezygnacji z usług Aktywnej Kliniki, klient/pacjent ma obowiązek zapłacić za usługi zrealizowane do dnia zgłoszenia rezygnacji, kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionych usług.
 10. Pacjent/klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu usługi Aktywnej Kliniki, najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie usługi w godzinach pracy Aktywnej Kliniki od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-21:00, pod numerem telefonu +48 660 350 359.  W sytuacji rezygnacji, lub zmiany terminu w dniu wizyty, jak również poza godzinami pracy Kliniki wizytę uznaje się za zrealizowaną.  
 11. W sytuacji, kiedy pacjent/klient spóźnia się na umówioną wizytę, jej czas zostaje automatycznie pomniejszony o czas spóźnienia. Kiedy spóźnienie przekracza 20 (dwadzieścia) minut będzie traktowane, jako rezygnacja z wizyty.
 12. W przypadku zakupu usługi Aktywnej Kliniki w postaci pojedynczej wizyty jest ona ważna przez okres 1 (jednego) miesiąca od daty zakupu. W przypadku zakupu pakietu wizyt dostępnych na stronie www.aktynaklinika.pl w zakładce cennik, pakiet 3 (trzech) wizyt ważny jest przez 1 (jeden) miesiąc od daty zakupu, Pakiet 5 (pięciu) wizyt jest ważny przez 2 (dwa) miesiące od daty zakupu, pakiet 10 (dziesięciu) wizyt ważny jest przez 3 (trzy) miesiące od daty zakupu.
 13. Zakupiona usługa lub pakiet usług Aktywnej Kliniki mogą być realizowane jedynie przez jedną osobą rozumianą, jako pacjent/klient, podaną podczas zamówienia usługi. Usługa lub pakiety wizyt nie podlegają cesji, przekazaniu czy darowaniu osobie trzeciej.
 14. Pacjent/klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za wykonane usługi zgodnie z cennikiem Aktywna Klinika, najpóźniej w dniu realizacji usługi lub pierwszej wizyty pakietowej.
 15. W trakcie terapii i zabiegów niezbędny jest wygodny niekrepujący strój, który umożliwia wykonanie usługi.
 16. Aktywna Klinika nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdrowotne u pacjentów, wynikające z nieprzestrzegania zaleceń terapeutów.
 17. Podczas usługi pacjenta/klienta obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz innych substancji niedozwolonych.
 18. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko w celach związanych z działalnością Aktywnej Kliniki. Administratorem danych osobowych jest Aktywna Klinika z siedzibą: ul. Bogusławskiego 19/229 , 01-923 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie do momentu i w związku z pełnionymi usługami medycznymi, oraz komunikacją z pacjentem.
error: Treść jest chroniona !!