METODA PNF, PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION

Skuteczny sposób terapii dla pacjentów po incydentach neurologicznych, zabiegach ortopedycznych, z zaburzeniami chodu i równowagi.

Metoda PNF Warszawa

PNF to terapia stworzona dla Ciebie, jeśli jesteś po udarze, masz trudności z chodem, utrzymaniem równowagi, lub po operacji twoje mięśnie są osłabione i masz trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w warunkach domowych.

Po udarze nie masz władzy w dłoni, lub nodze, co znacznie uniemożliwia Ci samodzielność poza środowiskiem domowym. Z wiekiem pojawiły się zaburzenia równowagi, co często kończy się niekontrolowanym upadkiem PNF jest metodą terapii dedykowaną Twoim potrzebom. PNF to skrót od Proprioceptywnego Torowania Nerwowo-Mięśniowego, stanowiącego uznaną na całym świecie kompleksową metodę terapii, bazującą na szerokiej wiedzy z zakresu patofizjologii oraz neurofizjologii.

Metoda PNF pomaga pacjentom z zaburzeniami układu kostno - mięśniowego oraz nerwowego, głównym celem terapii jest przywrócenie utraconej przez pacjenta funkcji z wykorzystaniem zdrowych obszarów ciała. Cele terapii są określone przez samego pacjenta, który jest partnerem terapeuty w dążeniu do założonych planów terapii. Najistotniejsze w tym modelu terapii jest odzyskanie przez pacjenta utraconych funkcji, czyli możliwość powrotu do takich aktywność jak samodzielne chodzenie, czy pełna funkcja manipulacyjna dłoni.

PNF dedykowany jest pacjentom neurologicznym, po incydentach niedokwienno-niedotlenieniowych jak udar mózgu, urazach czaszkowo - mózgowych, pacjentom ze stwardnieniem rozsianym (SM), w chorobie Parkinsona czy po zabiegach neurologicznych. Świetnie sprawdza się również w przywracaniu funkcji po zabiegach ortopedycznych przebiegających z zaburzeniami chodu jak operacje kręgosłupa, biodra czy kolana. Pomaga w tworzeniu i przywracaniu prawidłowego wzorca postawy, dlatego sprawdza się w leczeniu skolioz.
Dzięki metodzie PNF uruchamiane są rezerwy adaptacyjne drzemiące w ośrodkowym układzie nerwowym. Poprzez wykorzystanie zjawiska plastyczności ośrodkowego układu nerwowego, z użyciem funkcjonalnych wzorców ruchowych, osiąga się coraz wyższy poziom umiejętności ruchowych. Terapia jest dopasowana do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta, dzięki czemu jest on w pełni zaangażowany. W metodzie PNF wykorzystuje się globalne wzorce ruchowe do odtworzenia utraconych przez pacjenta funkcji, co wynika z funkcji kory motorycznej.
Podczas pracy z pacjentem metodą PNF wykorzystujemy globalne wzorce ruchowe, dzięki którym odtwarza się utracone przez pacjenta funkcje. W tym celu do terapii angażuje się zdrowe obszary ciała, dzięki którym według zasady irradiacji (rozprzestrzenianie się bodźca), pobudzane są uszkodzone obszary ciała. Wykorzystanie zdrowych obszarów pozwala uniknąć dolegliwości bólowych w trakcie ćwiczeń i podnosi motywację i wiarę pacjenta w skuteczność terapii. Podczas terapii ruch przebiega przy świadomym udziale pacjenta.