KINEZYTERAPIA

Metoda fizjoterapii stanowiąca integralną część procesu rehabilitacji w chorobach neurologicznych, ortopedycznych, reumatycznych.

Kinezyterapia Warszawa

Jeśli potrzebujesz indywidualnie dobrach ćwiczeń ruchowych, dzięki którym powrócisz do pełni formy zarówno po operacji, urazie, czy w przebiegu chorób kardiologicznych i neurologicznych, kinezyterapia jest sprawdzoną metodą rehabilitacji ruchowej, dzięki której osiągniesz zamierzone cele.

Kinezyterapia to inaczej leczenie ruchem, u wszystkich naszych pacjentów bez względu czy jest to pacjent po operacji, pacjent kardiologiczny lub neurologiczny, każdego łączy ograniczenie ruchu i związane z tym utrudnione funkcjonowanie w życiu codziennym. Głównym zadaniem kinezyterapii oraz naszej terapii jest przywrócenie możliwie najlepszej ruchomości i wydolności ciała, dzięki odpowiednio dopasowanym do potrzeb pacjenta ćwiczeniom ruchowym.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że ruch stanowi podstawę naszego zdrowia tak jak dieta, odpowiedni bilans pracy i odpoczynku czy odpowiednia ilość snu. Kinezyterapia stawia na odpowiednio dopasowany do potrzeb człowieka ruch. Terapeuta dobiera ćwiczenia dopasowane do poziomu wydolności, stanu ogólnego, towarzyszących schorzeń i aktualnej dysfunkcji, z jaką zmaga się pacjent. Wszystko to ma na celu jak najskuteczniej poprawić ogólną wydolność pacjenta, poprawić zakres ruch w miejscu uszkodzenia i przywrócić pełną sprawność ruchową.

Metoda kinezyterapii ma szerokie zastosowanie, co zawdzięcza różnym formom ćwiczeń i sposobom ich oddziaływania na człowieka. Do kinezyterapii sięgają terapeuci pracujący z pacjentami z chorobami serca i płuc, z osłabioną wydolnością ogólną, jak również usprawniając pacjentów po operacjach ortopedycznych, czy urazach sportowych. Kinezyterapia cieszy się również dużą popularnością wśród pacjentów neurologicznych np. po udarach krwotocznych lub niedokrwiennych mózgu. Najczęściej jest prowadzona w formie indywidualnej, czasami zajęć grupowych.
Opisując kinezyterapię warto zaznaczyć jej podział w zależności od stopnia oddziaływania na człowieka. Kinezyterapia miejscowa charakteryzuje się działaniem lokalnym, co oznacza, że skupia się konkretnym odcinku ciała, czyli stawie lub grupie mięśniowej, która podlega uszkodzeniu lub procesowi chorobowemu. Do zakresu kinezyterapii miejscowej należą ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, izometryczne, oddechowe, czynne. Kinezyterapia ogólna skupia się na podniesieniu wydolności krążeniowo-oddechowej, siły i wytrzymałości mięśniowej całego ciała.
W skład kinezyterapii wchodzą również ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej oraz wad postawy, choć często kojarzy się to z okresem szkolnym to jednak pamiętajmy, że wiele problemów i deficytów ze strony narządu ruchu rozpoczyna się właśnie w tym okresie. Zaniedbane i niewyrównane odpowiednimi ćwiczeniami w wieku szkolnym, dopadają nas z opóźnieniem w wieku dorosłym w postaci np. dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa, kolan koślawych i szpotawych, przeskakiwania w biodrze, płaskostopia i wiele innych rzutujących na nasze przyszłe zdrowie.